Vpogledi

Seznam tehnologij

ponedeljek, 22 avgust 2022
Seznam tehnologij Programski jeziki: Java, C#, C++, JavaScript, TypeScript, Dart, HTML, SASS, CSS, Phyton, GoLang

Gradbena in izvajalna okolja: Microsoft .NET Core in .NET Framework, Microsoft ASP. NET CORE in ASP.NET, Spring in Spring Boot, Node.js, Unity

Spletna ogrodja: React, Angular.js in Angular, Vue.js

Mobilna ogrodja: Flutter, Android native, Unity

Komunikacijski tokovi: RESTFull API-s, Apache Kafka, ActiveMQ, Amazon SQS, SignalR

Platforme DevOps: GitLab, GitHub, Azure DevOps, Atlassian (Jira, Confluence)

Platforme v oblaku: Google Cloud, Azure, AWS, MindSphere, Mendix, SAP Hana, Firebase

Podatkovne zbirke: MS SQL, PostgreSQL, Apache Cassandra, MongoDB, MariaDB, Firebase, Firestore, ElasticSearch, MS Entity Framework

Orodja za preizkušanje: JUnit/NUnit, Protractor, Karma, TestRail, XRay

Virtualizacije: Docker, Kubernetes, OpenShift

Sistemi in protokoli za preverjanje pristnosti: Keycloak, Spring Security, Firebase Auth, OpenID, Connect, OAuth

Strojno učenje: TensorFlow, Python Keras, Firebase ML

Oblikovalski sistemi: OpenUI5, SAP Fiori, Material Design, Bootstrap, Swagger

Naši vpogledi