Transporter

Pametna mobilnost z nižjimi emisijami je nujna za nas in za prihodnje generacije. Je bolj trajnostna, a lahko tudi povezana z višjimi stroški delovanja in vsakdanjega življenja – a ne nujno. Če iščete rešitve za težave z mobilnostjo in hkrati želite ohraniti zadovoljstvo strank, vam lahko pomagamo.

Transporter je rešitev za digitalizacijo mobilnosti, ki javnim in drugim prevoznim podjetjem omogoča dosegljivost na klic ali naročnino na storitve prevoza.

Transporter ima logiko, ki se bistveno razlikuje od drugih podobnih rešitev:

Osredotočen je na potrebo uporabnika, da pride na cilj ob točno določenem času in odide na povratno potovanje ob vnaprej določenem času.

Uporabnikov čas odhoda se izračuna in sporoči uporabniku prek aplikacije, ki se uporablja tudi za rezervacijo vožnje, ki je lahko enkratna ali del naročniškega paketa. Zadovoljna stranka je stranka, ki se vrača.

Naj tehnologija skrbi za promet v realnem času in omogoči vašim voznikom, da zagotovijo prevoz, ki ga stranka želi. Hitro, predvidljivo in pravočasno z vnaprej znanimi stroški.

Integriran odpremni spletni vmesnik in dve mobilni aplikaciji za uporabnike.

Nižje emisije, nižji stroški

Transporterjev algoritem izračuna trajanje vožnje v realnem času (ali ob vnaprej določenem času) in zagotavlja, da:

uporabniki pridejo in odidejo pravočasno,

čas vožnje uporabnikov ne presega vnaprej nastavljenega časa,

je zasedenost vaših vozil ali voznega parka čim večja (in nad vnaprej določeno mejo),

so dolžine poti vseh vozil čim krajše, s čimer se izognete zastojem ter zmanjšate porabo goriva in znižate emisije voznega parka.

Različni uporabniki, različne aplikacije

Transporter ima spletni vmesnik za operaterja/dispečerja za nadzor in ročno popravljanje porazdelitve prevozov, aplikacijo za voznika (povezano z bralnikom RFID za identifikacijo/registracijo potnikov) in dve mobilni aplikaciji: eno za običajne uporabnike, ki lahko naročijo/se naročijo na vožnjo zase, ali za posebni razred uporabnikov – na primer otroke. Ti imajo svojo posebno aplikacijo z omejenimi funkcijami: ne morejo naročati/odpovedati vožnje in spreminjati drugih podatkov. To je še posebej uporabno za starše, ki želijo naročiti prevoz otroka z obšolskih dejavnosti, športnih vadb ipd.

Transporter je neodvisen od platform in oblakov, ter je uporaben z aplikacijami za operacijska sistema iOS in Android. Lahko se poveže (prek programskih vmesnikov REST) z drugimi rešitvami/aplikacijami, zaradi česar je tako prilagodljiv, da lahko postane del širše mestne mreže ali podobnega ekosistema.

Ljudje se ne spreminjajo.
Težave se ne spremenijo.
Spreminja jih tehnologija.

Glavne prednosti in lastnosti:

samodejno razporejanje voženj z algoritmom za čim večjo izkoriščenost vozila ter najkrajšim možnim časom in razdaljo vožnje;

identifikacija s kartico RFID ali NFC;

možnost mesečne ali letne rezervacije voženj (naročnina) – razširite in razvijajte svoje poslovne modele ter sprostite vse možnosti za denarni tok;

prilagodljivost parametrov (najvišje ali najnižje število potnikov, najvišje ali najnižje število vozil, najdaljši čas vožnje, največje odstopanje časa prihoda, dodatki za potnike);

algoritem razporejanja in nadzora, ki temelji na zagotovljenem času prihoda na destinacijo in zagotovljenem času odhoda z iste destinacije.

Aplikacija za končne uporabnike:

naročanje,

urejanje ali odpovedi voženj,

obvestila o stanju prevoza ali uporabnika,

obvestila odpremnika,

obvestila (npr. o začetku ali koncu vožnje, da uporabnik ni prišel na prevoz),

druge funkcije, enake kot v uporabniški aplikaciji.

Aplikacija za voznike:

seznam postajališč s predvidenim vstopom ali izstopom;

pregled opravljenih dejanj na postajališču;

možnost obvestila, da uporabnika ni bilo;

najkrajše vodenje do naslednjega postajališča v realnem času.

Aplikacija za operaterja/dispečerja:

pregled nenačrtovanih/načrtovanih voženj;

ročna revizija urnika (z možnostjo samodejnega ponovnega zagona);

odobritve in objava urnika (ko ni v realnem času);

pregled obvestil voznikov.