USE RISK

Spremenite tveganja v priložnosti
– in jih izkoristite!

Tistega, kar ni izmerjeno, se ne da nadzirati in upravljati! Pametno spremljanje tveganj, analitika in poročanje omogočajo organizacijam, da se pripravij in obladujejo vse vrste tveganj in preprečijo domino učinke, ki bi jih ta lahko povzročila. UseRisk s svojo funkcijo dviganja ozaveščenosti v organizaciji in učinkovitosti zaznavanja tveganj omogoča menedžerjem, da se odzovejo v realnem času in sprejmejo dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganja ter s tem povečajo odpornost vaše organizacije in jo ohranijo v delovanju tudi v najslabših možnih scenarijih.

UseRisk je napredna, inovativna rešitev za učinkovito in centralizirano upravljanje ter nadzor vseh tveganj in priložnosti, povezanih z vašim podjetjem ali organizacijo.

Z uporabo rešitve UseRisk boste samodejno in v realnem času učinkovito upravljali tako rekoč vse vidike vodenja, skladnosti in uspešnosti vašega podjetja. Združite ga z ukrepi za preprečevanje tveganja, nastavite alarme in postopke ter preprosto avtomatizirajte svoje odzive, prihranite čas pri interni komunikaciji in v hipu premagajte ovire.

Ko se konkurenca
še ne zaveda tveganj,
jih lahko spremenite
v priložnosti – samodejno.

Kaj vam ponuja UseRisk?

Omogoča podroben pregled nad vsemi tveganji in priložnostmi na ravni podjetja ter podpira vse postopke za njihovo upravljanje in poslovanje.

Omogoča oceno pozitivnih finančnih učinkov na priložnosti in skupni dobiček ali izgubo pri obvladovanju tveganj (analiza dobička in izgube).

Zagotavlja digitalizacijo in avtomatizacijo postopkov z uvedbo in podporo naprednih algoritmov, kot so internet stvari, strojno učenje in umetna inteligenca, ter njihovo dinamično upravljanje v realnem času.

Omogoča predvidevanje tveganj ter prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, s čimer zagotavlja večjo odpornost in učinkovitost pri obvladovanju tveganj ter odkrivanje in razvoj novih priložnosti.

Skladnost z mednarodnimi standardi in predpisi s področja obvladovanja tveganj, kot so COSO, PMI in ISO 31000.

Rešitev deluje v oblaku ali v vašem lastnem informacijskem okolju in je stalno dostopna z različnih pooblaščenih naprav.

Omogoča popolno integracijo z drugimi informacijskimi rešitvami in zunanjimi storitvami.

Uporabnike, katalog tveganj, merske enote, vidike, kazalnike tveganja in druge parametre je mogoče preprosto prilagoditi glede na zahteve in potrebe posameznega podjetja.

Zagotavlja zmogljiva poročila, uporabne vpoglede v postopke, sistematične preglede na vseh ravneh in napredno poročanje o tveganjih.

UseRisk omogoča globok vpogled v vsa tveganja in priložnosti na ravni podjetja in podpira vse postopke, ki jih je mogoče upravljati in nadzirati – ima arhitekturo z več ravnmi (storitve, operacije, srednje vodstvo, najvišje vodstvo itn.) in več dimenzijami (finance, kadri, projekti, podprojekti itn.). Pregled je združen glede na individualne potrebe (s ključnimi kazalniki uspešnosti, opozorili, poročili itn.), združeni podatki pa so prikazani glede na vloge zaposlenih ali pooblastila ali dovoljenja.

Vsi podatki v aplikaciji imajo revizijsko sled, ki omogoča preprost vpogled v spremembe v aplikaciji in procese za revizijo ali druge kontrolne postopke.

Upravljanje identitete uporabnika je preprosto in poteka tako, da lahko vsakemu uporabniku dodelimo različne razsežnostne enote.

Aplikacija pošilja obvestila, bodisi na elektronski naslov, telefonsko številko ali z neposrednimi opozorili znotraj (mobilne) aplikacije.

Rešitev omogoča izbiro vsaj dveh metodologij obvladovanja tveganj (COSO, PMI) in tudi katere koli druge.

Z uvedbo rešitve UseRisk bo vaša organizacija:

postala bolj odzivna, sposobna izvajati ukrepe za zaščito in odpravo negativnih učinkov tveganj ter razvijati nove priložnosti;

vzpostavila enotno rešitev za obvladovanje tveganj in priložnosti v podjetju, podprto z naprednimi tehnologijami in funkcionalnostmi;

pridobila podroben pregled tveganj in priložnosti s poudarkom na ključnih tveganjih in trendih z dejanskim finančnim učinkom;

avtomatizirala odgovore in skrajšala čas sestankov. Naj tehnologija dela za vas!

izboljšala odločanje, proaktivno vodenje, konkurenčnost, splošno uspešnost, operativno in finančno učinkovitost ter povečala dobiček;