SofinanciranjeJavni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP – »E-POSLOVANJE 2019–2022«


Podjetje INEOR d.o.o. je pri Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih naložb in tehnologije pridobilo sredstva na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022« za operacijo, ki jo delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti pri vstopu na tuje trge ali širitvi poslovanja na njih in tako povečati mednarodno konkurenčnost.

Cilj operacije je s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopiti v globalne vrednostne verige in na nove trge ter povečati mednarodno konkurenčnost poslovanja podjetja.

Rezultati operacije:
- digitalizacija nastopa na sejmu,
- spletna stran za tuje trge,
- spletna trgovina,
- proizvodno-prodajni videoposnetek,
- krepitev kompetenc – usposabljanje.

Operacija bo trajala do 31. 8. 2022, njena skupna vrednost pa znaša 29.995,00 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani http://www.eu-skladi.si.

SofinanciranjeVavčer za digitalni marketing


»Naložbo Vavčer za digitalni marketing (izdelavo spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

V okviru javnega poziva za Vavčer za digitalni marketing smo v podjetju pridobili sofinanciranje in izvajamo postavitev nove spletne strani UseRisk, spletne trgovine in rezervacijske platforme. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na http://www.eu-skladi.si.

Sofinanciranje